Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

TỔNG BÍ THƯ

Gửi câu hỏi thành công

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIV

20:06 13/03/2024
Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban.

Theo vtvgo.vn

Tag:

File đính kèm