Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Tòa án nhân dân tối cao thêm 07 án lệ mới

Ngày hỏi: 28/03/2024

Tôi được biết Tòa án nhân dân tối cao đã công bố thêm các án lệ mới. Vậy cụ thể những án lệ nào? Tôi cảm ơn.
 

Trả lời

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 364/QĐ-CA về việc công bố án lệ. 07 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

Theo đó, công bố 07 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, bao gồm:
 
- Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng "có tổ chức" trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".
 
- Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Mua bán người".
 
- Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh "Mua bán người".
 
- Án lệ số 67/2023/Al về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung.
 
- Án lệ số 68/2023 về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 
- Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh.
 
- Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.
 
Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/11/2023.

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.
 
Như vậy, tính đến hiện tại thì Việt Nam đã có tổng cộng 70 án lệ được công bố./.
Ngày trả lời: 28/03/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm