Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Những trường hợp nào người lao động được nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương?

Ngày hỏi: 28/03/2024

Xin cho tôi hỏi trường hợp nào người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương? Tôi cảm ơn.
 

Trả lời

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau đây:

(1) Bản thân người lao động kết hôn: Nghỉ 03 ngày.
 
(2) Cha đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(3) Mẹ đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(4) Cha nuôi chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
 
(5) Mẹ nuôi chết  (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
 
(6) Cha đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(7) Mẹ đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(8) Cha nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
 
(9) Mẹ nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
 
(10) Vợ/chồng của người lao động chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(11) Con đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(12) Con nuôi chết: Nghỉ 03 ngày.
 
(13) Con đẻ kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
 
(14) Con nuôi kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
 
Khi nghỉ việc riêng trong các trường hợp trên đây, người lao động có nghĩa vụ phải thông báo cho người sử dụng lao động biết.

Trong thời gian người lao động đang nghỉ việc riêng theo quy định trên, người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong mọi trường hợp./.
 
Ngày trả lời: 28/03/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm