Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Người lao động có được cộng dồn phép năm để nghỉ một lần không?

Ngày hỏi: 29/03/2024

Xin cho tôi hỏi theo quy định thì người lao động có được cộng dồn phép năm để nghỉ một lần hay không? Trân trọng cảm ơn.
 

Trả lời

Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hằng năm của người lao động như sau:
 
- Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
 
+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 
+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 
+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 
- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
 
- Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
 
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
 
- Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019.
 
- Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.
 
Như vậy, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc cộng dồn phép năm để nghỉ một lần nhưng không tối đa không quá 03 năm một lần./.
Ngày trả lời: 29/03/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm