Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Thanh tra Chính phủ ban hành mẫu thẻ thanh tra mới

Ngày hỏi: 14/05/2024

Cho tôi hỏi, có phải Thanh tra Chính phủ vừa ban hành mẫu thẻ thanh tra mới đúng không? Cụ thể mẫu thẻ thanh tra mới thế nào? Tôi cảm ơn.
 

Trả lời

Thanh tra Chính phủ mới ban hành Thông tư số 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

Theo quy định tại Thông tư, thẻ thanh tra làm bằng giấy, được ép màng plastic bảo vệ bên ngoài, có in 1/4 dấu tròn màu đỏ có vành khuyên chứa dòng chữ tên cơ quan cấp thẻ viết tắt (ví dụ Bộ Tài chính viết tắt là BTC) được lặp lại liên tục, ở góc dưới bên trái của mặt sau thẻ.

Thẻ có hình chữ nhật, kích thước 60 x 90 mm; mặt trước nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng, gồm 2 dòng: dòng trên ghi quốc hiệu, dòng dưới ghi "THẺ THANH TRA".

Khi được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, mỗi thanh tra viên sẽ được cấp một mã số thẻ thanh tra gồm: chữ cái in hoa và 2 chữ số để phân biệt cơ quan sử dụng thanh tra viên thuộc tỉnh hoặc thuộc bộ, cơ quan, ban ngành.

Mã số thẻ thanh tra được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ về danh mục mã số các cơ quan nhà nước. Số thứ tự thanh tra viên có 4 chữ số, bắt đầu từ 0001. Mã số thẻ thanh tra chỉ thay đổi (được cấp mã số mới) trong trường hợp thanh tra viên chuyển công tác sang cơ quan khác không cùng mã số.

Việc cấp thẻ chưa xem xét đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ.

Tại Thông tư mới, Thanh tra Chính phủ quy định rõ, thanh tra viên sử dụng thẻ thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thời hạn sử dụng thẻ thanh tra là 5 năm kể từ ngày cấp. Thẻ thanh tra sẽ bị thu hồi nếu thanh tra viên bị miễn nhiệm hoặc các trường hợp cấp đổi thẻ thanh tra theo quy định.

Thẻ thanh tra được cấp cho thanh tra viên theo quy định tại Thông tư số 01/2012 của Thanh tra Chính phủ có thời hạn đến năm 2025 được sử dụng đến ngày 31/12/2024. Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan thanh tra có trách nhiệm thu hồi, cắt góc thẻ và gửi danh sách về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/01/2025.
 
Thông tư của Thanh tra Chính phủ còn quy định thanh tra viên có trách nhiệm bảo quản thẻ thanh tra. Trường hợp thẻ thanh tra bị mất hoặc bị hỏng, thanh tra viên có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan thanh tra quản lý trực tiếp và có đơn xin cấp lại thẻ thanh tra theo quy định.
 
Thông tư nghiêm cấm việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ thanh tra không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật. Đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng thẻ thanh tra sai mục đích hoặc lợi dụng việc sử dụng thẻ thanh tra để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật./.
Ngày trả lời: 15/05/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm