Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Quy định mới về cung cấp thông tin xe ra, vào bến xe khách

Ngày hỏi: 07/06/2024

Cho tôi hỏi, có phải theo quy định mới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm soát thông tin xe ra, vào bến xe đúng không? Tôi cảm ơn.
 

Trả lời

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT đã sửa đổi tên Chương VI trước đây quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin của hợp đồng vận chuyển, giấy vận tải (giấy vận chuyển), lệnh vận chuyển thành quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin xe ra, vào bến xe khách.
 
Theo đó, khi xe ra, vào bến xe khách phải cung cấp các thông tin trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến gồm: tên bến xe (tên, mã số bến xe theo quyết định công bố); tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải (tên, mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải); họ và tên lái xe (họ và tên, hạng giấy phép người lái xe, số giấy phép người lái xe); biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động (mã số tuyến, bến xe nơi đi, bến xe nơi đến); giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến thực tế).
 
Các thông tin này phải được cung cấp liên tục về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam với thời gian không quá 3 phút, kể từ khi xe xuất bến.

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT cũng bổ sung quy định đối với đơn vị kinh doanh bến xe khách về việc trang bị phần mềm quản lý bến xe và cung cấp các thông trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam. Dữ liệu phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, không sửa đổi hoặc hiệu chỉnh làm sai lệch giá trị trước, trong và sau khi truyền.

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/7/2024./. 
Ngày trả lời: 07/06/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm