Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 103-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 05/05/2023 Ngày hiệu lực 05/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 103-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 05/05/2023 Ngày hiệu lực 05/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn