Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 102-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 27/04/2023 Ngày hiệu lực 27/04/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 102-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 27/04/2023 Ngày hiệu lực 27/04/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn