Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 114-KH/BTCTW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Phan Thăng An
Ngày ban hành 21/04/2023 Ngày hiệu lực 21/04/2023
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 114-KH/BTCTW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Phan Thăng An
Ngày ban hành 21/04/2023 Ngày hiệu lực 21/04/2023
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn