Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thường trực ban bí thư

Gửi câu hỏi thành công

Trương Thị Mai

Anh lanh dao

 Họ và tên: Trương Thị Mai

 Ngày sinh: 23/01/1958

 Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 Dân tộc: Kinh

 Chức vụ: 

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII

 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,XI, XII, XIII

 Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV

 Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.