Sign In

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

16:24 13/03/2024
Chiều ngày 13/3/2024, tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án Sơ kết; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Đà Nẵng và một số hiệp hội, trường đại học, doanh nghiệp trên địa bàn; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy vùng Bắc Trung bộ Duyên hải Trung bộ; các trường đại học, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019, đây là văn kiện chính trị có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn để thành phố phát triển trong giai đoạn mới. Nhận thức được ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời ban hành 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết với 525 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 113 nhiệm vụ (tỷ lệ 21,5%), đang triển khai 390 nhiệm vụ (tỷ lệ 74,3%). Đồng thời thành phố cũng bám sát và gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW trình bày báo cáo sơ kết

Kinh tế thành phố tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng hiện đại, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện với nhiều chính sách mới mang đậm tính nhân văn. Đây là những cơ sở quan trọng để thành phố có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến và cũng là những kết quả chứng tỏ Nghị quyết số 43-NQ/TW đang dần đi vào cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh một số kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn tự nhận thấy quá trình thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đạt được các mục tiêu như kỳ vọng. Những hạn chế, tồn tại nêu trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì có nhiều nguyên nhân chủ quan.

 

Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tham luận

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị sơ kết hôm nay, là cơ hội để thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án để báo cáo Bộ Chính trị; trong đó, tập trung nêu bật những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc, những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan và các bài học kinh nghiệm; cũng như đề xuất một số cơ chế, chính sách mới, mang tính đặc thù tạo động lực phát triển mới cho sự phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Nghị quyết trình bày Báo cáo tóm tắt Đề án. Đồng chí cho biết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương và những nhiệm vụ cụ thể được giao trong Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/BKTTW ngày 23/6/2023 về theo dõi, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết; Quyết định số 746-QĐ/BKTTW, ngày 04/12/2023 thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết. Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch, Đề cương tổng kết cho các bộ, ngành, Thành uỷ Đà Nẵng; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập và giao nhiệm vụ cho Tổ Biên tập; đặt hàng tham luận chuyên đề chuyên sâu với các chuyên gia, nhà khoa học. Với tinh thần hết sức khẩn trương, hiệu quả, trong thời gian rất ngắn, Ban Kinh tế Trung ương và Thành uỷ Đà Nẵng đã chủ động, tích cực phối hợp cùng các ban, bộ, ngành Trung ương đã triển khai thực hiện và hoàn thành báo cáo Đề án sơ kết.

 

Đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Thành phố Đà Nẵng đạt được một số kết quả quan trọng:

Kinh tế của thành phố có bước phát triển. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; tăng trưởng kinh tế được duy trì, chất lượng tăng trưởng được cải thiện với năng suất lao động cao hơn bình quân cả nước và cao nhất trong vùng (đạt 211,8 triệu đồng/lao động), mức độ tập trung kinh tế ngày càng cao, gấp 3,4 lần so cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với tỷ trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp chiếm gần 90% trong GRDP Thành phố; một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển khá, hướng tới là trung tâm vùng, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch biển. 

Không gian và tiềm năng kinh tế biển từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đô thị phát triển theo mô hình đô thị nén hiện đại với tỷ lệ đô thị hoá đạt 87,45%, cao nhất cả nước. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên kết, hợp tác được quan tâm, nhất là về phát triển đô thị, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin. Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế đều có bước phát triển; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia ý kiến

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng và chứng tỏ Nghị quyết số 43-NQ/TW đang dần đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Đà Nẵng còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu khó hoàn thành nếu không có quyết tâm cao và nỗ lực lớn.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tập trung một số vấn đề cơ bản của báo cáo như: đánh giá kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm; những mô hình tốt, cách làm hay trong quá trình thực hiện nghị quyết; đánh giá tác động của bối cảnh mới đến việc thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW trong thời gian tới; các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết, đặc biệt là các giải pháp mới, các cơ chế, chính sách đặc thù và những vấn đề quan trọng khác.

TS.Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trình bày tham luận

Trong phần tham luận chính, đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tham luận “Một số giải pháp đột phá trong thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng thời gian tới”. Tham luận đã đánh giá chung về tình hình thực hiện thu hút vốn đầu tư và năng lực cạnh tranh của thành phố sau sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, qua đó đề ra một số giải pháp đột phá trong thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á.

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày tham luận

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Các tham luận phân tích sâu về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW; phân tích về tiềm năng, lợi thế của thành phố; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị cho phát triển thành phố Đà Nẵng trong một số lĩnh vực như: phát triển các ngành kinh tế biển; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hoá-thể thao, giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao của cả nước. Trong phần thảo luận của Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp nhằm phát triển Đà Nẵng theo mục tiêu tại Nghị quyết số 43-NQ/T; hiến kế để Đà Nẵng chủ động phát huy nội lực, tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng để từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, cực phát triển quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng trình bày tham luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn trân trọng cảm ơn các đại biểu tham dự hội nghị cũng như những tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, bộ, ngành, thành ủy Đà Nẵng và các thành viênTổ Biên tập. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị đã đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả của Ban Chỉ đạo, Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Tổ Biên tập và các bộ, ngành Trung ương, các Chuyên gia, Nhà khoa học trong quá trình thực hiện công tác sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết, bảo đảm các nội dung yêu cầu và chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Hội nghị cơ bản thống nhất về phương pháp tiếp cận, bố cục, nội dung của báo cáo sơ kết, nhất là về các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết và các đề xuất, kiến nghị đối với Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết, nhất là những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển thành phố trong bối cảnh mới. 

Quang cảnh hội nghị

Các ý kiến tại Hội nghị hôm nay sẽ được Tổ Biên tập tiếp tục tổng hợp, chắt lọc để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện Báo cáo sơ kết và dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra.

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều