Sign In

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và làm việc với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận

20:45 29/03/2024
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận.

    
 
    Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 04 Chỉ thị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, đôn đốc tham mưu xử lý 17 vụ án, 6 vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (đã kết thúc 8/13 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh theo dõi, chỉ đạo), 07 vụ việc về an ninh trật tự.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Tổ chức tiếp 128 lượt công dân; tiếp nhận nghiên cứu xử lý 470/470 đơn, đạt 100%. Năm tình hình, tiến độ, kết quả kiến nghị, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết 11 vụ tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phức tạp, kéo dài; chủ trì, phối hợp với các cơ quan phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
 
    Thực hiện có hiệu quả là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Tham mưu ban hành 01 quyết định, 51 công văn, 11 thông báo, 01 chương trình, 06 kế hoạch, 02 quy chế, 02 quy định, 13 báo cáo phục vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà tặng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà tặng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận
    Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ trì quán triệt, phổ biến 18 lớp/1.713 lượt cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt các cấp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương liên quan đến lĩnh vực công tác…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2023.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị mỗi cán bộ, công chức phải tích cực, chủ động nghiên cứu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phương pháp làm việc thận trọng, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Quy định 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

                                                                                                Thu Huyền

Tag:

File đính kèm