Sign In

Sơn La: Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2024

07:23 31/12/2023
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Sơn La vừa tổ chức cuộc họp giao ban tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Cuộc họp.

     
 
    Theo Báo cáo tại Cuộc họp, năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy đã ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác cải cách tư pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực tư pháp; quan tâm đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tích cực chủ động phối hợp trong giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;… Trong năm, các cơ quan tư pháp tỉnh đã tổ chức 18 cuộc họp liên ngành để trao đổi, cho ý kiến đối với những vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận quan tâm.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Cấp ủy các cấp chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ nắm bắt tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện công tác thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng chất ma túy. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tộ phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên tại Tòa án. Qua kiểm sát đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát bản án  đối với Viện kiểm sát cấp huyện… Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơ La đã thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng hạn luật định, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; phối hợp kịp thời, hiệu quả với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại; đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Cơ quan tư pháp chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần cải cách tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý trên 700 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát khởi tố, điều tra trên 2.200 vụ, với 2.890 bị can; thụ lý giai đoạn truy tố hơn 1.800 vụ, với 2.437 bị can... Tòa án hai cấp đã thụ lý trên 4.400 vụ việc các loại, đã giải quyết 3.931 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,6% so với số vụ việc thụ lý.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác giải quyết án có một số thời điểm còn chậm, có hồ sơ vụ án bị trả lại điều tra bổ sung. Còn có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật công bố chậm; kết quả thi hành án dân sự về tiền đạt 38,59% còn thiếu 9,91% so với chỉ tiêu được giao;..
 
    Các đại biểu tham dự Cuộc họp tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác công tác cải cách tư pháp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới. 
 
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2024, trong đó, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp. Quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho các cơ quan tư pháp của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh tư pháp đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai hiệu quả công tác cải cách tư pháp. 
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan tư pháp; xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ, vi phạm về cải cách tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xỷ lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người. Các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc hợp tác với cơ quan tư pháp các tỉnh Bắc Lào về pháp luật và tư pháp theo đường lối đối ngoại của Đảng, quy định của pháp luật; thực hiện tốt các nội dung phối hợp đã ký kết…
                                                                                                Văn Hiếu

Tag:

File đính kèm