Sign In

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Phiên họp thứ 7

18:00 01/04/2024
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Phiên họp thứ 7. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

     
 
    Trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành 09 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC; 23 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác PCTNTC ngay từ đầu năm 2024. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024 của từng cá nhân và dự kiến tiến hành kiểm tra, giám sát tại 31 cơ quan, đơn vị, địa phương. Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được tham mưu chỉ đạo xử lý đúng quy định pháp luật.

 

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra theo chương trình công tác của từng cá nhân. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp các ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo để xây dựng, hoàn thiện nội dung Chương trình công tác, đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận tại Phiên họp. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, nhất là Công an tỉnh cần phối hợp các cơ quan chức năng sớm giải quyết các vụ án, vụ việc mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; công tác giám định, định giá phục vụ điều tra bảo đảm chính xác, đúng quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. 
Thành Long
(Ban Nội Chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
 

Tag:

File đính kèm