Sign In

Bình Thuận: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

23:57 29/01/2024
Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Thuận đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đạt nhiều kết quả tích cực.

    Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế - chức vụ, tiêu cực có chuyển biến; đã xử lý xong 05 vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (tăng 03 vụ so với năm 2022); công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng đạt tỷ lệ cao (đạt 100% về tiền, 93% về đất).
 
Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Bình Thuận
Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Bình Thuận
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 06 đảng viên liên quan đến một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Theo đó, đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 03 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 06 đảng viên (khiển trách 03, cảnh cáo 03); rút kinh nghiệm 05 đảng viên. Đang tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng. Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 47 đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên (khai trừ 01, cách chức 01, cảnh cáo 04, khiển trách 12) và rút kinh nghiệm 18 đảng viên; đang tiếp tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 08 đảng viên.
 
    Trong năm, toàn tỉnh tiến hành 21 cuộc thanh tra, đến nay, đã ban hành 19 kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trong quản lý số tiền 1 tỷ 673,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1 tỷ 534,5 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 609 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm. Đến nay, đã thu hồi 1 tỷ 203,5 triệu đồng, kiểm điểm trách nhiệm 05 cá nhân. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị được quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nội chính và PCTNTC. 
 
    Trong năm 2024, tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác PCTNTC với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTNTC và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nhất là về đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng, y tế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, dự án đầu tư, nhất là các dự án chậm triển khai, việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan tham nhũng, tiêu cực; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở, đơn vị. Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự; không để vụ án, vụ việc tồn đọng, quá hạn, kéo dài. Khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ hoạt động tố tụng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, địa phương trong việc tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị.

 

Quỳnh Trang

Tag:

File đính kèm