Sign In

Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai

09:47 31/01/2024
Ngày 26/01/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 01/2024 và Phiên họp thứ 10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

    Ngày 26/01/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tiến hành Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 01/2024 và Phiên họp thứ 10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. 
 
    Tại Phiên họp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng báo cáo các nội dung: (1) Báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đến tháng 01/2024; (2) Dự thảo Kế hoạch xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo năm 2024; (3) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung Kết luận của Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (4) Dự thảo Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (5) Dự thảo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024; (6) Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024; (7) Dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra về kiểm tra các cuộc thanh tra năm 2022 và dự thảo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo; (8) Báo cáo của Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW và dự thảo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo. 
 
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng xem phóng sự kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng xem phóng sự kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với các dự thảo Chương trình, Kế hoạch, các văn bản của Ban Chỉ đạo do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng. 
 
    Kết luận Phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh như Vụ án liên quan Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, vụ án liên quan cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với việc xử lý các vụ án, vụ việc nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại Phiên họp
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương; Kết luận tại các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng thời, căn cứ các Chương trình, Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024 để cụ thể hóa, xây dựng thành Chương trình, Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hoàng Trâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai)

Tag:

File đính kèm