Sign In

Thư chúc mừng năm mới của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

15:08 10/02/2024
Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thân ái gửi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng!

Nhân dịp Năm mới 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ cùng cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Nhìn lại năm 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và Nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.    

Trong thành tựu chung, có sự đóng góp tích cực, quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc và đạt được kết quả toàn diện, nổi bật là: Chú trọng công tác tham mưu, xây dựng thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác cán bộ, khâu then chốt của then chốt, được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, kịp thời ở tất cả các khâu quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chính sách đối với cán bộ…; tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế có nhiều điểm mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh; tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để toàn Ngành bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, năm có ý nghĩa quyết định hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 94 năm, với sự nỗ lực và quyết tâm hết mình vì lý tưởng của Đảng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ có những thành công mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tag:

File đính kèm