Sign In

Hà Nội tổ chức điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện

19:50 03/04/2024
Trong 2 ngày 2 và 3-4-2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Đại hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp quận, huyện.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII.

Tham dự đại hội có: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Đức Kiên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương… và 154 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế của quận Tây Hồ.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VII gồm 58 đại biểu. Đồng chí Trần Quang Đạo tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội Hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Trần Quang Đạo tiếp tục tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Trần Quang Đạo tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ

nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Báo cáo tổng kết công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Tây Hồ.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp quận Tây Hồ đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của MTTQ Thành phố. MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định là khối liên minh chính chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương

phát biểu tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với mục tiêu là tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và chức năng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, hướng mọi hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, du lịch tiêu biểu, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại. Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đề ra 12 chỉ tiêu; 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 6 chương trình hành động. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tập trung đề ra giải pháp khắc phục để hoạt động ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn quận.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố, thể hiện rõ tinh thần MTTQ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi công việc. 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu MTTQ quận Tây Hồ cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên; xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Tag:

File đính kèm