Sign In

Hội thảo “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” sẽ diễn ra vào ngày 10-4

17:34 04/04/2024
Sáng 4-4, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học với chủ đề “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Hội thảo do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10-4 tại thành phố Ninh Bình.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 80 tham luận, nội dung tập trung bàn về: Nhận thức chung bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam; thực trạng già hóa dân số Việt Nam hiện nay; một số vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội đối với người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; xu hướng, giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với già hóa dân số thời gian tới; tư vấn chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng nhấn mạnh, Hội thảo là diễn đàn trao đổi về vấn đề già hóa dân số nhanh ở Việt Nam; trên cơ sở đó cung cấp luận cứ khoa học - thực tiễn, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới, đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững.

Đồng chí Phan Văn Hùng yêu cầu, Hội thảo bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của Đảng; kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số. Hội thảo cũng cần bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cung cấp được các góc nhìn đa chiều, đề cập tới những vấn đề căn cốt liên quan tới cơ chế, chính sách phù hợp ở nước ta. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Tag:

File đính kèm