Sign In

Ý Đảng - lòng Dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội)

21:25 31/03/2024
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) lần thứ XXVII đề ra mục tiêu “Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch của du khách trong và ngoài Thành phố”. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động sức mạnh toàn dân, sớm đưa xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao hơn nữa mức sống cho nhân dân.

Xã Hồng Vân phát triển du lịch dựa trên một nền sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TL

Xã Hồng Vân phát triển du lịch dựa trên một nền sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TL.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sau khi được UBND TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Vân bắt tay vào công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu với mục tiêu nâng cao hơn nữa mức sống của người dân. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu; đưa kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ, làng nghề của xã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Với định hướng đó, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Một trong những mục tiêu cụ thể nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đó là, đến năm 2025 “Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch của du khách trong và ngoài thành phố”.

Từ năm 2022, TP. Hà Nội thực hiện đánh giá xã NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới với các chỉ tiêu, tiêu chí đặt ra cao hơn. Cụ thể, để đạt xã NTM kiểu mẫu, các địa phương phải đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; hoàn thành các tiêu chí bắt buộc là tiêu chí thu nhập và mô hình thôn thông minh. Đối với tiêu chí tự chọn, các xã tự chọn hoàn thành một trong 8 lĩnh vực: an ninh trật tự; môi trường; sản xuất; y tế; văn hóa; giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã Hồng Vân đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM kiểu mẫu; kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM của xã và ban phát triển các thôn. Đồng thời căn cứ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và năng lực cá nhân để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy xã đã tổ chức họp định kỳ BCH Đảng bộ mở rộng, hằng tuần tổ chức hội nghị các cơ quan thường trực và hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu để họp bàn, ra nghị quyết, tập trung các biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. HĐND xã tăng cường công tác thể chế hoá các chủ trương của Đảng ủy xã, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM. UBND xã đôn đốc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, xây dựng cơ bản... hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong mọi nhiệm vụ, Đảng ủy xã yêu cầu lấy sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn toàn xã, từ đó huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Huy động sức mạnh toàn dân

Cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào “Giữ gìn cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng người Hồng Vân văn minh, thanh lịch, mến khách”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”… Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã, sự hưởng ứng của nhân dân.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã... trên địa bàn đã tích cực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất; tham gia đóng góp và xã hội hóa nhiều hạng mục, công trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó tập trung tham gia đóng góp xây dựng vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi nội đồng; các công trình văn hóa tâm linh, góp phần đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tạo cảnh quan trên địa bàn xã. Mở rộng trồng, duy tu hệ thống cây xanh các tuyến đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cảnh quan tại điểm du lịch và trong các khu dân cư, công trình công cộng; chỉnh trang các công trình văn hóa - thể thao. Ngoài ra, nhân dân còn tích cực đầu tư, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên canh, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: HTX hoa, cây cảnh dịch vụ Hồng Vân với chuỗi sản xuất, kinh doanh trà thảo mộc; sản xuất hoa, cây cảnh kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch. Các mô hình trồng hoa, cây cảnh, chuyên canh rau, sản xuất đồ mỹ nghệ thủ công, ẩm thực được đầu tư đồng bộ. Nhân dân đã tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổng dọn vệ sinh và trồng, duy tu cảnh quan ở các tuyến đường, tường rào, cổng ngõ và các triền đê ở khu dân cư.

Sản phẩm OCOP

Giới thiệu các sản phẩm du lịch của xã Hồng Vân đến du khách.

Xã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng du lịch, sinh thái, bền vững; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy hoạch theo vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất chuyên canh hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn, hiệu quả, nâng cao hệ số sử dụng đất, ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông nghiệp, chỉ đạo làm tốt các khâu dịch vụ trong nông nghiệp.

Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn có nhiều tiến bộ, xã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn, góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động địa phương và tạo cơ hội, hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn xã có hơn 40 công ty, doanh nghiệp và HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thường xuyên giải quyết việc làm cho 98% lao động địa phương và lao động ngoài xã có thu nhập ổn định.

Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khâu đột phá. Đảng ủy, HĐND, UBND, mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng 3 chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Một là, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là phát triển kinh tế cho giai đoạn trước mắt và lâu dài của xã; tiến tới xây dựng người Hồng Vân văn minh, thanh lịch, mến khách. Hai là, đẩy nhanh việc đầu tư, kết nối và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng du lịch, đưa du lịch - dịch vụ - thương mại và làng nghề trở thành kinh tế mũi nhọn của xã. Ba là, khơi dậy tiềm năng, lợi thế truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung kết hợp với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bản địa, từng bước đưa văn hóa, nhất là văn hóa phi vật thể thành lợi thế trong phát triển kinh tế xanh, bền vững của xã.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được xây dựng với 25 công trình lớn, nhỏ phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Đường làng, ngõ xóm, cống rãnh thoát nước trong khu dân cư được bê tông cứng hóa đạt 98%. Hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng được bê tông và cứng hóa đạt tỷ lệ trên 97%. Hệ thống điện nông thôn được ngành điện và xã quan tâm cải tạo, nâng cấp, thường xuyên duy tu, sửa chữa. Đến nay, đảm bảo an toàn, cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở vật chất các trường học được tăng cường đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu dạy và học ở các trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư mới, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Công trình văn hóa các thôn được tôn tạo đầu tư; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn được chú trọng. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đã đạt 76 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả, công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu ở Hồng Vân đã mang lại nhiều kết quả nổi bật. Đến hết năm 2022, xã đã thực hiện được các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu toàn diện giai đoạn 2021-2025. Tháng 3-2023, xã Hồng Vân đã được Đoàn thẩm định TP. Hà Nội đánh giá đủ điều kiện để công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 với 5/8 lĩnh vực: Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Du lịch và Chuyển đổi số. Hồng Vân là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thường Tín, về đích sớm hơn hai năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Có thể khẳng định, đó là những thành tựu từ thực hiện Nghị quyết của Đảng, là kết tinh của ý Đảng - lòng Dân đi vào hiện thực cuộc sống, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Tag:

File đính kèm