Sign In

Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trương ương triển khai công tác năm 2024

17:11 29/12/2023

  Chiều 29/12/2023, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trương ương (CATW).

  Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW chủ trì Hội nghị.

  Năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp trên giao; xây dựng Đảng bộ, Cơ quan trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Các đại biểu tham dự Hội nghị.


  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã đạt được trong năm 2023.

  Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung, văn kiện của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 (nhất là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng); bám sát Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xây dựng đảng bộ, xây dựng Cơ quan thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ theo tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
   

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


  Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để tham mưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND; chủ động tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc chủ trương, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên trong CAND.

  Tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, UBKT Đảng ủy CATW tổ chức triển khai có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm 2024 đề ra, trọng tâm là chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh nhưng cũng đảm bảo tính nhân văn của Đảng.

  Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW phát biểu tại Hội nghị.
  Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW phát biểu tại Hội nghị.

   

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

  Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW và Cơ quan UBKT các cấp trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức toàn diện về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kỹ năng chuyên sâu công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND.
   

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã có thành tích trong phong trào thi đua
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã có thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.
  Các đại biểu dự Hội nghị.
  Các đại biểu dự Hội nghị.

   

  Minh Ngân

  Tag:

  File đính kèm