Sign In

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch cấp Ủy và Ủy ban Kiểm tra

17:38 14/04/2023
Ngày 14/4/2023, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp Ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát quy hoạch các cấp uỷ
Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp Ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Đức Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc Bộ Công Thương; các đồng chí cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát quy hoạch các cấp uỷ
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá quy hoạch là một trong những khâu trung tâm và quan trọng nhất của công tác cán bộ, có quy hoạch thì mới có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, có cơ sở để luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch sẽ giúp chủ động trong công tác cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kiện toàn và xây dựng được lực lượng cán bộ tốt, đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mà ngành được giao.

“Để làm tốt công tác quy hoạch thì việc đánh giá cán bộ là rất quan trọng. Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ, đó cũng là cơ sở giúp cho công tác quy hoạch được thực hiện đầy đủ, thận trọng và khách quan”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng, tại các cơ quan Nhà nước, cán bộ làm công tác đảng hầu hết là kiêm nhiệm nên từ công tác quy hoạch nói riêng và công tác cán bộ nói chung phải áp dụng trong điều kiện đặc thù và cần phải cố gắng đủ số lượng cho phép. Việc luân chuyển để đào tạo cán bộ luân chuyển để phòng ngừa tham nhũng cũng ảnh hưởng đến công tác của Đảng và cấp Ủy, vì thế việc quy hoạch cấp Ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp… của tổ chức đảng trong các cơ quan Nhà nước phải được rà soát, bổ sung và thực hiện một cách thường xuyên, theo đúng quy định. Việc Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngày hôm nay là việc làm rất cần thiết và kịp thời.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương cần tập trung thực hiện một số nội dung:

Một là, phải tiếp tục quán triệt và thực hiện thật nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về công tác quy hoạch, các bước quy trình, thủ tục phải bảo đảm đúng quy định.

Hai là, phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng để phát hiện đề xuất đúng, trúng để giới thiệu tập trung vào nhân sự có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của vị trí được quy hoạch. 

Ba là, bảo đảm số lượng được quy hoạch với các chức danh và sắp xếp cơ cấu hợp lý mang tính đại biểu, đại diện cho các khối như khối quản lý nhà nước, khối đơn vị sự nghiệp, ưu tiên vị trí quy hoạch trong các lĩnh vực quan trọng của ngành Công Thương.

Bốn là, sau Hội nghị, Ban Thường vụ cần quan tâm tới công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân sự được quy hoạch để giúp các đồng chí có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực có thể tham gia vào quy trình công tác cán bộ.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát quy hoạch các cấp uỷ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối và triển khai Kế hoạch số 61-KH/ĐUB ngày 24/3/2023 của Đảng ủy Bộ Công Thương về triển khai việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí Thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành tiến hành giới thiệu, biểu quyết nhân sự bổ sung các quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy Bộ Công Thương, giới thiệu, biểu quyết nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát quy hoạch các cấp uỷ
Hội nghị tiến hành giới thiệu, biểu quyết nhân sự bổ sung các quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín

Tag:

File đính kèm