Sign In

Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20:37 15/03/2024
Sáng 15/3, tại Trụ sở Liên cơ quan của Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ; Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt; các Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Bộ; đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ; Cán bộ, đảng viên từ chức vụ trưởng phòng trở lên thuộc Bộ; …

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ chia sẻ, bài viết là một tác phẩm quan trọng, đang được quán triệt các cấp ủy Đảng, đảng viên trong cả nước. Qua buổi học chuyên đề, toàn bộ đảng viên của Bộ đã có những nhận thức mới, hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng. “Đây là bài viết tổng kết toàn diện, sâu sắc về lịch sử Đảng từ quá trình hình thành, phát triển, từ đó, giúp đảng viên rút ra những bài học sâu sắc”, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, thông qua bài viết, Tổng Bí thư cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, thể hiện tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ bằng những chiến lược của Đảng, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng… Đồng thời khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Qua buổi học chuyên đề, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đề nghị, toàn Đảng bộ cũng như các cấp ủy Đảng cần tập trung phối hợp, tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư ở sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Về nội dung sinh hoạt chính trị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên kỳ tích lịch sử trong 94 năm qua.

Đối với các đảng viên, cần nghiêm túc triển khai trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí của Bộ tập trung nghiên cứu, tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS Lê Văn Cường giới thiệu về những nội dung trong bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) báo cáo tại Hội nghị.

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã nhắc lại lịch sử Đảng ta 94 năm, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là dịp để khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

Bài viết của Tổng Bí thư nêu rõ 3 phần. Phần thứ nhất là nội dung Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần thứ hai là Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Phần thứ ba trong bài viết của Tổng Bí thư là sự phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng…

Tag:

File đính kèm