Sign In

Nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Bộ giao quyền chủ động thực hiện một số nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở

16:28 29/12/2023
Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Hội nghị được tổ chức ngày 28/12/2023, trực tiếp từ Hà Nội và trực tuyến đến các chi bộ, đảng bộ bộ phận các Phân viện trong toàn hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy Học viện cho biết, trong năm 2023, nhiệm vụ công tác đảng của Học viện Hành chính Quốc gia tăng lên đáng kể cả về khối lượng và tính chất công việc, bởi là năm tổ chức thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 20/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; Công văn số 362-CV/ĐUBNV ngày 22/02/2023 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Học viện cũng như của Đảng bộ Học viện có sự thay đổi lớn sau khi sáp nhập; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các chi bộ. Quy mô đảng viên tăng, công tác tổ chức, sắp xếp, kiện toàn nhân sự có có những khó khăn, phức tạp nhất định. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, của Đảng ủy Bộ Nội vụ cùng tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Các ý kiến tham luận nhất trí cao những nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết; đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả khá toàn diện trong công tác Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia trong năm 2023. Những kết quả đó thể hiện tinh thần tập trung cao, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đề nghị, trong năm 2024, Đảng bộ Học viện cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền…;

Hai là, tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt là công tác chính trị nội bộ;

Ba là, tiếp tục quan tâm, triển khai công tác xây dựng Đảng, kiện toàn cấp ủy, rà soát bổ sung quy hoạch ở các chi bộ, tổ chức đảng còn thiếu;

Bốn là, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề;

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, chú trọng mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát;

Sáu là, chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

Quang cảnh Hội nghị.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, cần quan tâm, tập trung quán triệt thực hiện các nội dung: Chú trọng hàng đầu phát huy, duy trì đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng làm cốt lõi của công tác xây dựng Đảng; đặc biệt chú ý, quan tâm sát sao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì công việc chung; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, thực hiện công tác tài chính đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự Học viện; quan tâm, sâu sát các hoạt động tổ chức, đoàn thể và nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Bộ Nội vụ giao quyền chủ động thực hiện một số nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở./.

Văn Nguyễn

Tag:

File đính kèm