Sign In

Xây dựng các văn bản quy định để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ

14:14 05/02/2024
Chiều 05/02/2024, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2024, người đứng đầu các đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm và các nhiệm vụ tồn đọng từ năm trước chuyển sang, cụ thể như sau:

Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định; 02 Quyết định; xem xét 03 Nghị định; 02 Nghị quyết và 03 Báo cáo; tập trung hoàn thiện 02 Nghị định; 03 dự thảo Thông tư.

Đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Bộ Nội vụ và Lễ phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024; tham mưu phục vụ buổi làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ với Đoàn kiểm tra số 06 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; buổi làm việc giữa Bộ Nội vụ với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Buổi gặp mặt của Lãnh đạo Bộ với cán bộ hưu trí cơ quan Bộ; trình Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ phê duyệt Kế hoạch thực Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2024 của Bộ, 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc đã kịp thời ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị; người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ từ những ngày đầu năm để tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao; đã hoàn thành trả lời 66 kiến nghị của cử tri gửi tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do các nhiệm vụ về xây dựng thể chế cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, phụ thuộc nhiều vào cơ quan thẩm định, thẩm tra và giải trình ý kiến khác nhau của Thành viên Chính phủ; vẫn còn tình trạng một số công chức, viên chức chưa thực sự quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dẫn đến việc chấp hành thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ theo yêu cầu Chính phủ còn chậm, muộn làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Bộ.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong tháng 01/2024 các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã rất nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Chương trình công tác năm 2024. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị người đứng đầu các đơn vị sắp xếp thời gian hợp lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Về công tác thể chế, chính sách: Hoàn thiện Nghị định về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2023-2030; xây dựng các văn bản quy định để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;....

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31/3/2024, làm cơ sở triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông báo kết luận số 3243/TB-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến việc giám sát về chính sách và pháp luật đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tập trung hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định pháp luật bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh và truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh và lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2024 tại các bộ, ngành, địa phương ngay từ đầu năm, trong đó tập trung các lĩnh vực như: công vụ, công chức; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính..../.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm