Sign In

Khối cơ quan Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

00:00 11/04/2024
Sáng 11/4, tại Hà Nội, Công đoàn Khối cơ quan Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo Hội nghị.

z5337025567355_12abdddded23b5c4bb05e4c5b424b4d2.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Phạm Tân Tuyến; Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT Nguyễn Kim Tuyển và Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ TN&MT Nguyễn Quang Huy chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức, người lao động Khối cơ quan Bộ.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, 3 tháng đầu năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 9 tháng cuối năm 2024 của khối cơ quan Bộ, ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, trong năm 2023 và quý I năm 2024, đã ghi nhận và đánh dấu nhiều hoạt động đổi mới toàn diện, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ.

z5337025618415_e1ee8fea20e98ffaaf2bfe8acc5ec10c.jpg

Ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Các Vụ tổng hợp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ quản lý và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; đẩy mạnh khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, kế hoạch, tài chính và đầu tư,...

Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt vai trò tổng hợp, khâu nối các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và quý I năm 2024, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Khối các cơ quan Bộ, Phó Chánh Văn phòng – Đảng đoàn thể Bộ TN&MT cho biết, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Công đoàn Khối cơ quan Bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, các chỉ tiêu, giải pháp đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn Khối đã xây dựng các chương trình hoạt động, bám sát chương trình công tác của Công đoàn Bộ và Nghị quyết đại hội Công đoàn khối, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và có hiệu quả; bảo đảm vừa hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị, vừa tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi, rộng khắp của công đoàn.

Theo đó, Công đoàn các Vụ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bằng kinh phí của công đoàn. Duy trì tổ chức gặp mặt, tặng quà đối với các đồng chí nghỉ hưu; khuyến khích và tặng quà các cháu học sinh giỏi, thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu...

Công đoàn Khối cơ quan Bộ luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Ban Thường vụ Công đoàn Khối đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cải thiện bếp ăn cơ quan, duy trì hoạt động phòng trào rèn luyện thân thể…

Cùng với đó, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Khối luôn hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Bộ và Công đoàn Bộ phát động, đẩy mạnh cải cách hành chính, văn hóa công sở; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tăng cường phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ; có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, đóng góp vào thành tích chung của Bộ TN&MT, tham gia xây dựng đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

z5337025594634_035a0e70f0ffa0bf99ff64fa19096b1a.jpg

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Khối các cơ quan Bộ, Phó Chánh Văn phòng – Đảng đoàn thể Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Với những kết quả cho sự nỗ lực không ngừng đó, trong năm qua, tất cả các tập thể Khối cơ quan Bộ đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có nhiều tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được đề nghị khen thưởng những hình thức cao hơn.

100% cá nhân thuộc Khối cơ quan Bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được tập thể đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn như Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng, Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Về phương hướng công tác 9 tháng cuối năm 2024 của Công đoàn Khối cơ quan Bộ, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, Công đoàn Khối tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua đã được phát động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

Cùng với đó, Công đoàn Khối tăng cường phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phối hợp với chính quyền để tổ chức những hoạt động thiết thực, tăng thu nhập, tạo điều kiện có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động.

Công đoàn Khối tiếp tục động viên cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, tham mưu, nghiên cứu, đề xuất có chất lượng và hiệu quả trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay;…

z5337025636057_18225061a4cf94ad7bd8374be76f2a85.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khối cơ quan Bộ chia sẻ, đưa ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào công tác chế độ, chính sách cho người lao động; kinh nghiệm trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác phối hợp với chính quyền tổ chức những hoạt động thiết thực, tăng thu nhập, tạo điều kiện có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức, người lao động của Khối cơ quan Bộ; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu; xây dựng văn hóa công sở, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp;…

z5337025583306_3a97d2590f2f1dea64f2d87585012715.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức người lao động Khối cơ quan Bộ TN&MT đã tham mưu triển khai thực hiện thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Công đoàn Khối cơ quan Bộ đã vận động cán bộ, công chức, lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Khối cơ quan Bộ năm 2024 nghiêm túc, chu đáo. Nội bộ cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết. Các phát biểu tham luận tại Hội nghị thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và mang tính xây dựng cao.

Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý TN&MT, vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ ngày càng trở nên quan trọng.

Trước đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Thứ trưởng đề nghị Công đoàn Khối cơ quan Bộ bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tăng cường hơn nữa vai trò hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các Vụ và Văn phòng Bộ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, Công đoàn Khối các cơ quan Bộ cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, động viên, khích lệ công chức, người lao động tích cực đổi mới về tư duy, cách thức làm việc; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong thi hành công vụ, thực hiện phương châm hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, kiến tạo trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

z5337025626099_8d4b2b72a022e6487d526292a88fb276.jpg

Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Phạm Tân Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Phạm Tân Tuyến cho biết, trong thời gian tới Công đoàn Khối sẽ tiếp tục vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Khối, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2024 của Bộ TN&MT.

Đồng thời, tiếp tục khơi dậy tinh thần tự lực, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm để tạo ra sức lan tỏa trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các phong trào thi đua. Để từ phong trào thi đua lựa chọn được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và chính những tập thể này sẽ tạo ra giá trị tích cực, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thuỷ

Tag:

File đính kèm