Sign In

Bộ TT&TT đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

11:49 30/12/2023
Ngày 29/12/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Bộ TT&TT đã tổ chức Toạ đàm cải cách hành chính năm 2023. Toạ đàm được tổ chức nhằm tổng kết kết quả CCHC năm 2023, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024.


20230103-ta4.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại tọa đàm

Tại Tọa đàm, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB), đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo đã tổng kết 7 nội dung về CCHC của Bộ, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT), Chính phủ số.

Theo đó, năm 2023, Bộ TT&TT được giao 260 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn là 259; Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn là 0. Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành là 01.

Năm 2023, hai dự án luật do Bộ TT&TT là cơ quan chủ trì soạn thảo gồm Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV ngày 22/6/2023 và dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV ngày 24/11/2023.

Năm 2023, Bộ TT&TT tiếp nhận giải quyết 67.791 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 65.744, trong đó, giải quyết trước hạn là 11.496, đúng hạn là 54.234, quá hạn là 14. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 2.047, trong đó, trong hạn là 2.045, quá hạn là 02.

100% TTHC của Bộ được chỉ đạo thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông khi đủ điều kiện giải quyết. Hồ sơ, tiến trình giải quyết TTHC được xử lý trên Hệ thống thông tin (HTTT) một cửa điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ https://motcua.mic.gov.vn/, đảm bảo đúng theo quy định tại các Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Tỷ lệ TTHC được kết nối cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia đạt 69% (184/265 TTHC).

20230103-ta5.jpg

Toàn cảnh Tọa đàm

Trong năm 2023, Bộ TT&TT đã tiếp nhận 350 phản ánh, kiến nghị, trong đó, số tiếp nhận mới trong kỳ là 340; số từ kỳ trước chuyển qua là 10; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính là 350; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính là 0. Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý là 332; trong đó số đã được đăng tải công khai là 332. Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý trong hạn là 18. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên Cổng DVC quốc gia đều được trả lời công khai tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn/ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 30/12/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 2488/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch CĐS của Bộ năm 2023. Theo đó, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành của Bộ TT&TT tiếp tục được đẩy mạnh.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hiện nay đã triển khai thực hiện tốt các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động chỉ đạo, tác nghiệp của Bộ như hệ thống trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên nền web, hệ thống Thông tin nội bộ, hệ thống Email, hệ thống Video Conference phục vụ các hội nghị, cuộc họp giao ban trực tuyến, hệ thống điện thoại IP phone, góp phần hỗ trợ công tác quản lý điều hành và tác nghiệp nâng cao chất lượng công tác.

Bộ TT&TT đã thực hiện nâng cấp, mở rộng nền tảng xác thực người dùng tập trung, tích hợp với các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; Phát triển hệ thống xác thực điện tử dùng chung MicConnect và mở rộng triển khai cơ chế đăng nhập một lần cho các hệ thống thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh triển khai thực hiện. Bộ TT&TT đã xây dựng, vận hành HTTT báo cáo và kết nối với HTTT báo cáo quốc gia. Tỷ lệ báo cáo được gửi, nhận qua HTTT báo cáo quốc gia và tỷ lệ hồ sơ công việc của Bộ được xử lý trên môi trường mạng đều đạt 100%. Tỷ lệ DVC toàn trình đủ điều kiện là 100%; tỷ lệ DVC có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt 40%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 45%; tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Đại diện Vụ TCCB cho biết qua kết quả giám sát Chỉ số CCHC năm 2023, Vụ TCCB đã lập bảng chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Năm 2022, Bộ TT&TT có kết quả xếp hạng chỉ số CCHC khá cao, xếp hạng 5/17, tăng 4 bậc so với 2021. Để duy trì được thứ hạng này, Vụ TTCB đề nghị các đơn vị phải hết sức tập trung để triển khai thực hiện CCHC và có biện pháp khắc phục những hạn chế.

Trước các kết quả đạt được của công tác CCHC của Bộ TT&TT trong năm 2023, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ đã biểu dương thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Bộ, các cán bộ làm công tác CCHC ở các đơn vị. Năm 2023, Bộ TT&TT cũng có những tăng hạng trong xếp hạng của các Bộ, ngành về cải cách TTHC.

Có được kết quả này, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh là có sự chung tay của tất cả các đơn vị, đặc biệt các đơn vị đóng góp vào kết quả này gồm Vụ TCCB, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục CĐS Quốc gia, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở. Đây là những đơn vị có những kết quả, đóng góp nổi bật.

Về công tác năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị đảm bảo thứ hạng trong Chỉ số CCHC (PAR Index) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT phục vụ người dân, DN tốt hơn trong năm 2024. “Chúng ta tử tế với đối tượng quản lý của mình, cố gắng để người dân, DN, khi làm việc với Bộ TT&TT sẽ có một sự khác biệt theo tinh thần với những việc khó phải làm khác biệt”./.

Thảo Anh

 

Tag:

File đính kèm