Sign In

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

09:19 10/04/2024
Chiều 10/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) Hồ Quang Huy đồng chủ trì Hội nghị.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

 

Phát huy giá trị của Bộ pháp điển trong thời gian tới

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã thông qua 9 Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển đối với 267 đề mục. Bộ pháp điển Việt Nam đã cơ bản hoàn thành (267/271 đề mục, đạt 98,5% khối lượng Bộ pháp điển) và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn). Kết quả trên cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của các Bộ ngành trong việc tổ chức triển khai xây dựng Bộ pháp điển.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội nghị.
 

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ pháp điển sẽ giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cứu các quy định của pháp luật, qua đó giảm chi phí tuân thủ pháp luật hiện hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, cụ thể như: Bộ pháp điển chưa bảo đảm đầy đủ các QPPL đang còn hiệu lực; vị trí một số QPPL được sắp xếp chưa phù hợp, việc chỉ dẫn chưa đầy đủ; số lượng truy cập Bộ pháp điển hiện nay còn khiêm tốn so với nhu cầu tra cứu tìm kiếm các quy định của pháp luật trong đời sống xã hội hiện nay; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển chưa đạt kết quả như mong muốn; các điều kiện về nhân lực, kinh phí và điều kiện khác phục vụ công tác pháp điển chưa được bảo đảm...

 

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy phát biểu tại Hội nghị.
 
Để triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã phổ biến, giới thiệu các nội dung cơ bản tại Đề án; hướng dẫn các bộ, ngành khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; đề xuất giải pháp, sáng kiến để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án cũng như định hướng hoàn thiện, phát huy giá trị Bộ pháp điển trong thời gian tới.
Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Nguyễn Duy Thắng phổ biến, giới thiệu các nội dung cơ bản tại Đề án.
 
Đồng chí Trần Thanh Loan - Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL trình bày định hướng, hướng dẫn các bộ, ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về nội dung, chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg và các yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ Đề án. Một số đại biểu cho rằng, kỹ thuật, nghiệp vụ pháp điển của cán bộ pháp chế các bộ, ngành vẫn còn nhiều lúng túng, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục có sự hỗ trợ các bộ, ngành triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.
 



Một số đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

Tăng cường phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển 

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Đề án, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác pháp điển hệ thống QPPL; khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 143/QĐ-TTg của Chính phủ tại cơ quan mình, trong đó xác định rõ công việc cụ thể, thời hạn hoàn thành nhằm bảo đảm kết quả triển khai thực hiện Đề án chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, hiện nay, Bộ Pháp điển đang sử dụng văn bản nguồn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Do đó, để việc thực hiện pháp điển bảo đảm chất lượng và thời gian quy định, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành quán triệt nghiêm việc cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án cũng như chia sẻ phương pháp, cách làm hay để các bộ, ngành cùng thực hiện.

Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, Bộ pháp điển sẽ trở thành địa chỉ tra cứu pháp luật tin cậy, đầy đủ, chính xác, phát huy giá trị, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin


Tag:

File đính kèm