Sign In

Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14:20 03/05/2024

Ngày 25/4/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp Vụ của UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã xem xét, kết luận một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Hội nghị xem xét, thi hành thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

2. Bộ mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ: đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên UBKT tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo bộ mẫu văn bản nghiệp vụ và gửi về Cơ quan UBKT trước ngày 04/5/2024 để tiếp thu, hoàn thiện, ban hành thực hiện ở cấp chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

3. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của cấp ủy và UBKT; xem xét, giải quyết, xử lý dứt điểm đơn thư; thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kịp thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vi phạm theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

P.V

 

Tag:

File đính kèm