Sign In

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

08:22 09/11/2023
Chiều 08/11/2023, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các Học viện khu vực.GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị có GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía đại biểu Trung ương, dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

HN_DSC5751

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Những kết quả đạt được

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đánh dấu kỳ đại hội Đảng thành công của Đảng bộ Học viện, mở ra giai đoạn mới, giai đoạn 2020-2025, với những bối cảnh, yêu cầu mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Học viện.

Là Đại hội của “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Gương mẫu, Sáng tạo, Hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III đã đề ra nhiều chương trình, mục tiêu, trong đó mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III do PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho biết: Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, đến nay các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đã được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả tích cực.

HN_DSC5574

Đại biểu dự hội nghị

Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện luôn được quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, ngay cả trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được duy trì với những thay đổi, cập nhật mạnh mẽ về nội dung giáo trình; kỷ luật, kỷ cương trong quản lý; phong phú và phù hợp trong phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Điểm đột phá về đổi mới nội dung chương trình, giáo trình đã được thực hiện với các chương trình lớn: Chương trình 979, Chương trình 587 và rất nhiều hệ chương trình mới, quan trọng được Đảng, Nhà nước giao trong nửa đầu nhiệm kỳ đã được thực hiện hiệu quả cao; điển hình như chương trình Bồi dưỡng các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Bí thư tỉnh thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung
ương, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và nước bạn Lào, v.v.. 

Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng nâng cao chất lượng, vừa trọng tâm, trọng điểm với các chương trình quốc gia đặc biệt, vừa bao quát các nội dung của đời sống kinh tế chính trị, vừa thiết thực trong đóng góp cho sự phát triển thực tiễn của chính Học viện và các ban, bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và tham gia có hiệu quả vào quá trình cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đề xuất với Trung ương và Chính phủ một số chương trình nghiên cứu có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. 

Công tác trường chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự gắn bó chặt chẽ mang tính hệ thống góp phần nâng cao vị thế cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị.

Với nhiều văn bản hướng dẫn và hàng chục hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, giai đoạn 2020-2023, 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện được học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 100% các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là tiêu chí đầu tiên trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III mà Đảng bộ Học viện đã hoàn thành ngay từ nửa đầu nhiệm kỳ.

HN_DSC5587

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại hội nghị

HN_DSC5631

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tại hội nghị

Giai đoạn 2020-2023, 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đăng ký đã được 100% tổ chức đảng triển khai thực hiện từ năm 2016, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, hàng năm đều được cán bộ, đảng viên bổ sung, rà soát và kiểm điểm, đặc biệt là dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

Đã thực hiện tốt mục tiêu 100% người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 100% đảng ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; quy chế hoạt động và phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Như vậy, trong một loạt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III đề ra cho cả nhiệm kỳ, giai đoạn 2020-2023, Học viện đã hoàn thành 2 mục tiêu. Các mục tiêu còn lại được tổ chức thực hiện tốt, đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt, việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện được triển khai tích cực, hiệu quả, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định. 

HN_DSC5728

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ do PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày; Báo cáo tổng hợp kết quả sơ kết của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ do PGS,TS Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ trình bày, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III đề ra.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả Đảng bộ đã đạt được, đặc biệt nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã gần hoàn thành. 


"Cần tiếp tục làm sâu sắc hơn bài học về Đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo; bài học về chủ động, quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bài học về phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo của các cấp ủy và toàn bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đây là những bài học hết sức quý để nửa nhiệm kỳ tiếp theo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ"

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng


Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, căn cứ kết quả đạt được sau nửa đầu nhiệm kỳ và tình hình thực tế giai đoạn hiện nay, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khẳng định, mục tiêu chung do Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III vẫn hoàn toàn phù hợp và đảm bảo tính định hướng tổng quát cho sự phát triển của Học viện. Do đó, cần tiếp tục duy trì mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III đề ra: “Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ, trong nửa cuối nhiệm kỳ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần tiếp tục làm sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm rút ra từ nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Học viện, đặc biệt là bài học về Đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo; bài học về chủ động, quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bài học về phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo của các cấp ủy và toàn bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đây là những bài học hết sức quý để nửa nhiệm kỳ tiếp theo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, toàn Đảng bộ Học viện sẽ bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị nửa nhiệm kỳ còn lại với quyết tâm cao nhất, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, khẳng định trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân, xứng đáng là Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu. 

HN_DSC5672

Đại biểu tham luận tại hội nghị

HN_DSC5687

Đại biểu tham luận tại hội nghị

HN_DSC5707

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tag:

File đính kèm