Sign In

Chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng, đảm bảo kỷ cương gắn chặt chẽ với phát huy dân chủ

18:00 27/09/2023
(ĐCSVN) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, gắn chặt chẽ với phát huy dân chủ; đổi mới có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị tại Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra ngày 27/9 tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thời gian qua Học viện đặc biệt chú ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, đúng chức danh. Phương châm của Học viện trong công tác đào tạo là lấy học viên là trung tâm; nhà trường là nền tảng, tạo môi trường thi đua “dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt”.

“Yêu cầu về chuẩn hóa đội ngũ giảng viên này là yêu cầu số một, vừa có chuyên môn, phẩm chất, năng lực, đồng thời luôn phải cập nhật kiến thức thường xuyên. Trong công tác cán bộ, ngoài đội ngũ giảng viên, Học viện rất chú ý tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt chú trọng đến chất lượng và triển vọng. Triển vọng là phải bám sát về chuyên môn, đưa ra định hướng và xây dựng lộ trình cho cán bộ phát triển”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

Qua báo cáo của Đoàn kiểm tra và các ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị nêu rõ: việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Đảng ủy Học viện đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đổi mới việc biên soạn giáo trình và nội dung, phương pháp giảng dạy. Một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khắc phục một số hạn chế đoàn kiểm tra đã nêu ra. Trong đó, lưu ý việc thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ, có triển vọng chưa quan tâm đúng mức, chủ yếu tiếp nhận nguồn cán bộ đã có kinh nghiệm, uy tín trong công tác giảng dạy.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị  

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là cơ sở để xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên quán triệt, triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tính chuyên nghiệp cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đủ năng lực và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”.

"Học viện cần chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, gắn chặt chẽ với phát huy dân chủ; đổi mới có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện", đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị./.

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cụ thể hóa thành các nghị quyết, quy định, kế hoạch, đề án và chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; đổi mới việc biên soạn giáo trình và nội dung, phương pháp giảng dạy.

Một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ như: Chi bộ Viện Triết học thống nhất lấy chất lượng giá dạy làm tiêu chí cơ bản để đánh giá đảng viên cuối năm, phân công các đồng chí trong chi uỷ dự giờ để kiểm tra, đánh giá cán bộ, đảng viên; Chi bộ Vụ Các trường chính trị hướng về cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt Đề án Trường chính trị tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia; Đảng uỷ Học viện Chính trị Khu vực I có phương pháp đánh giá cán bộ khoa học, chính xác, kịp thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả...

 

 

 

 

Minh Châu

Tag:

File đính kèm