Sign In

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại

18:33 11/10/2023
Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Tại điểm cầu Học viện, dự Hội nghị có các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị tại Trung tâm Học viện; cán bộ làm công tác tuyên giáo và công tác viên dư luận tại Trung tâm Học viện; toàn thể cán bộ, giảng viên Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Chính trị học.

Tại các Học viện trực thuộc có các đồng chí: Đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các Học viện; toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lãnh đạo học và chính sách công, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị học. 

z4773584723403_f1450e0763ff08c7641b7a677a0235bd

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14.2.2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020. Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp Đổi mới, phát triển đất nước. Trong đó, đặc biệt là hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã có những bước chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự phối hợp “trong ngoài, trên dưới” giữa các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với địa phương, cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại cũng tồn tại những khó khăn, bất cập và hạn chế cần khắc phục; đặt ra những yêu cầu bức thiết, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học công nghệ.

Chính vì vậy, với sự quan tâm, chú trọng phát triển của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 15.6.2023, Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các chuyên đề về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa một lần nữa khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Nhấn mạnh tới các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan bám sát nội dung trong Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11-8-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tâm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực ở cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều