Sign In

Ngày 05-12: các đơn vị trực thuộc Học viện tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023

15:46 05/12/2023
Thực hiện kế hoạch công tác năm, ngày 05/12/2023, Vụ Các trường chính trị, Viện Kinh tế chính trị học, Ban Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

* Sáng ngày 05/12/2023, Vụ Các trường chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện.

1

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

2

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị báo cáo tại Hội nghị

3

TS Trần Minh Nhật, Phó Chánh văn phòng Học viện tham góp ý kiến tại Hội nghị

------

* Sáng ngày 05/12/2023, Viện Kinh tế chính trị học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên đơn vị; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện.

1

GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo hội nghị

2

PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học báo cáo tại Hội nghị

3

Đại biểu tham dự Hội nghị

----------

* Chiều cùng ngày, Ban Thanh tra thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện.

1

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

2

TS Trần Văn Thắng, Chánh Thanh tra Học viện báo cáo tại Hội nghị

3

TS Lã Văn Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ tham góp ý kiến tại Hội nghị

Tác giả: Đức Mạnh

Tag:

File đính kèm