Sign In

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Học viện thăm, làm việc tại Trung Quốc

14:22 06/12/2023
Thực hiện quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ ngày 26-11-2023 đến ngày 02-12-2023, Đoàn cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và Trường Đảng tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

* Tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, tiếp Đoàn có đồng chí Lý Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, cùng đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế, Ban Giáo vụ và Ban Đào tạo.

z4947917423533_42f22c066b005c3a45385d76112b25ea

Đồng chí Lý Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc trao đổi nội dung, chương trình làm việc với Trưởng Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cho biết, nội dung làm việc giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Trung ương Trung Quốc lần này là sự cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn sự hợp tác trên nhiều lĩnh lực, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần của Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Trường Đảng Trung ương Trung Quốc giai đoạn 2021-2024. 

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm bày tỏ mong muốn, qua buổi làm việc, hai bên sẽ chia sẻ nhiều nội dung và rút ra được nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần thúc đẩy, tăng cường, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi nghe đồng chí Lý Nghị - đại diện lãnh đạo Trường Đảng Trung ương Trung Quốc chia sẻ những vấn đề chung của Trường và về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường, các thành viên trong Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu nhiều vấn đề để hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đạo tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, như: quy trình  xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; thời gian tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo bồi dưỡng; công tác quản lý, giám sát, kỷ luật học tập của học viên; cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Trường… Các nội dung Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu ra đã được đại diện Trường Đảng Trung ương Trung Quốc trao đổi, chia sẻ làm rõ trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hữu nghị, hợp tác. 

* Tại Trường Đảng tỉnh Cam Túc, tiếp và làm việc có đại diện nhà trường đồng chí Viên Khải - Phó Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh Cam Túc; cùng đại diện lãnh đạo Ban Giáo vụ, Ban Đào tạo.

z4947918163947_bdea1b2545bebb10b1c20bf6bce04c2e

Đồng chí Viên Khải - Phó Viện trưởng Trường Đảng tỉnh Cam Túc tiếp Đoàn cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 z4943335401030_1cb889c2d73fa64215634ef3f0729b14

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Trường Đảng tỉnh Cam Túc.

Tại phiên làm việc, đồng chí Trương Chí Thái - Ủy viên Ban Giám hiệu, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trường Đảng tỉnh Cam Túc đã báo cáo nội dung theo đề nghị của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đảng tỉnh Cam Túc tập trung vào các nội dung cơ bản, như: giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng chủ nghĩa xã hôi đặc Trung Quốc trong thời đại mới; giáo dục lý tưởng Đảng; giáo dục lòng trung thành chính trị; giáo dục truyền thống dân tộc. Ngoài ra, tùy theo đối tượng học viên và theo thời gian đào tạo, bồi dưỡng mà có thêm các chuyên đề chuyên sâu ở các lĩnh vực khác nhau, phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát, kỷ luật của học viên cũng được nhà trường rất chú trọng. Trong suốt quá trình tham gia học tập, học viên tập trung toàn thời gian tại trường. Các lớp có thời gian học tập từ 10 ngày trở lên đều thành lập chi bộ đảng và cử chi ủy quản lý, giám sát việc học tập và sinh hoạt của học viên. 

Hai bên đã tiến hành trao đổi, thảo luận những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý. Trên tinh thần cởi mở, học hỏi lẫn nhau, đã có nhiều vấn đề được đưa ra để trao đổi, làm rõ. Hai bên đều thống nhất nội dung chương trình làm việc với tinh thần cởi mở, chia sẻ, tăng cường hiểu biết và hy vọng tiếp tục thúc đẩy duy trì tinh thần “hòa bình và hợp tác, cởi mở và bao dung, học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển”, thúc đẩy sự phát triển hợp tác ở cấp độ và chất lượng cao hơn.

* Trong phạm vi chuyến công tác, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và được đồng chí Ninh Thành Công - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chủ trì tiếp đón. 

z4947917930721_f9fb4f501c2a5c862d47959ec91632d8

Đồng chí Ninh Thành Công - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiếp Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau một tuần làm việc, chuyến công tác của Đoàn cán bộ Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và Trường Đảng tỉnh Cam Túc thành công tốt đẹp. Qua đó bổ sung nhiều nhận thức, hiểu biết cho các thành viên trong Đoàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc; mở ra cơ hội tiếp tục thúc đẩy các chương trình trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách… giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Trung Quốc.

z4947917764126_4a737910043060646f6a4862e17bf76e

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm