Sign In

Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Khoa học Học viện, nhiệm kỳ 2021-2026

17:12 06/01/2024
Ngày 06-01-2024, Hội đồng Khoa học Học viện tiến hành phiên họp lần thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2026). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì phiên họp.

Phiên họp lần thứ tư của Hội đồng Khoa học Học viện tập trung: Thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động khoa học và Hội đồng khoa học Học viện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá tình hình hoạt động Hội đồng khoa học Học viện từ phiên họp lần thứ ba đến nay.

Dự phiên họp lần thứ tư có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện và thành viên của Hội đồng Khoa học Học viện.

z5045804729235_aba7af40f82bbb7b25b804526efe1a91

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động khoa học, Hội đồng khoa học Học viện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham luận tại phiên họp, các đại biểu nhận định, trong năm 2023, Học viện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phối hợp với ngành, địa phương trong tổng kết thực tiễn. Cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu thống nhất đánh giá cao chất lượng việc chuẩn bị báo cáo của các đơn vị có liên quan; đồng thời nhấn mạnh những điểm cần chú trọng trong triển khai các mặt công tác của Học viện năm 2024. Trong đó, các đại biểu cũng đề xuất cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội đồng Khoa học Học viện và các đơn vị khoa học trong triển khai các báo cáo kiến nghị, chương trình tổng kết 40 năm đổi mới, v.v..

Phát biểu tại Phiên họp, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của hệ thống Học viện; đồng thời, đề nghị bổ sung thêm việc đánh giá các hoạt động thông tin khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào lĩnh vực đào tạo.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao công tác chuẩn bị các Dự thảo Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Khoa học Học viện; đồng thời đề nghị cần tăng cường quảng bá giới thiệu thông tin các nhà khoa học có uy tín của Học viện, cần xây dựng dữ liệu công khai về các công trình nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu của các nhà khoa học trong toàn hệ thống Học viện. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện, nhấn mạnh tầm quan trọng của Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện và đề nghị tập trung thực hiện tốt quá trình chuẩn bị Lễ kỷ niệm. GS,TS Nguyễn Hùng Hậu đề nghị báo cáo tổng kết cần nhấn mạnh hơn nữa về chất lượng của các hoạt động của Học viện; đồng thời, đề xuất năm 2024, Học viện cần tập trung vào các nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận hơn nữa.

Phát biểu kết luận Phiên họp lần thứ tư, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học lão thành, các đồng chí ủy viên Hội đồng Khoa học Học viện trong việc hoàn thiện các báo cáo: Báo cáo các mặt công tác của Học viện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động khoa học và Hội đồng khoa học của Học viện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2024.

Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm biên soạn các Báo cáo cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của từng ủy viên Hội đồng Khoa học Học viện. Trong năm 2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn và đề nghị các thành viên Hội đồng Khoa học Học viện tiếp tục tham gia tích cực, chủ động trong các hoạt động khoa học của Học viện, đặc biệt là việc xây dựng các báo cáo kiến nghị, báo cáo tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Tác giả: QLKH

Tag:

File đính kèm