Sign In

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

17:34 20/11/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực tạo ra bước đột phá từ ngày đầu, tuần đầu, Ban Thường vụ, Thường trực các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát.

Ngay từ đầu năm2023, Thường trực T.Ư Hội đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra 23 tỉnh, thành Hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam (nhiệm kỳ 2022-2027); các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành kỷ luật tổ chức Hội và hội viên: Việc ban hành quy chế hoạt động, chương trình hành động toàn khóa và năm 2023 của các cấp Hội.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời bổ sung, hướng dẫn các tổ chức Hội thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Điểm nổi bật so với năm trước là đã bám sát Nghị quyết T.Ư Hội, tập trung vào 2 khâu đột phá là xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính tri, tư tưởng và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, khoa học, tính khả thi cao. Đến tháng 10-2023, các cấp Hội kiểm tra được 18.266 lượt tổ chức Hội và 398.818 lượt hội viên; giám sát được 118.584 tổ chức Hội và 791.963 hội viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Sau đại hội các cấp, hệ thống Ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp được củng cố, kiện toàn cơ bản thống nhất từ cơ sở đến T.Ư Hội, hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Ban Chấp hành T.Ư Hội chỉ đạo mở 2 lớp tập huấn công tác kiểm tra khu vực phía Bắc và phía Nam. Tổ chức Hội các cấp mở được 801 lớp tập huấn cho 38.301 cán bộ Hội và cán bộ làm công tác kiểm tra. Nội dung tập trung bồi dưỡng về các Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Khóa VII, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Hội; công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường Trực xây dưng kế hoạch và trực tiếp kiểm tra 3.239 tổ chức Hội và 15.329 hội viên, giám sát 15.901 tổ chức Hội và 51.655 hội viên.

Tích cực chủ động kiểm tra tổ chức Hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa cán bộ, hội viên vi phạm. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Các cấp Hội tiếp nhận 96 đơn khiếu nại, 32 đơn tố cáo, xử lý kỷ luật 53 hội viên, xóa tên 638 hội viên chủ yếu là hội viên bỏ sinh hoạt Hội, không đóng hội phí…

Các tổ chức Hội phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW; trong đó chủ trì giám sát 846 cuộc, phối hợp giám sát 1.822 cuộc. Chủ trì phản biện 763 dự thảo văn bản, phối hợp tham gia góp ý kiến 1.245 dự thảo văn bản. Thường Trực T.Ư Hội giám sát UBND hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn về thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP và 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt chức năng, vai trò trách nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027 trong việc tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhất là ở cơ sở.

Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp, tuy còn có những hạn chế, thiếu sót, nhưng công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2024 và những năm tiếp theo, các cấp Hội cần nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát; từng bước nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, Ban Kiểm tra các cấp; công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm những vấn đề khó trong việc giám sát và phản biện xã hội; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với các mặt công tác khác của Hội, của địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp làm cho công tác kiểm tra, giám sát thực sự góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, các tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam đã xác định.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Trưởng ban Kiểm tra Hội CCB Việt Nam

Tag:

File đính kèm