Sign In

Đảng uỷ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề quý 1 năm 2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

00:00 11/04/2024
Sáng 10/4, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý 1 năm 2024, nhằm chào mừng Kỷ niệm 17 năm Ngày tái thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007- 11/4/2024); hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2024).

Điểm cầu Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 424 điểm cầu kết nối với sự tham gia của trên 17 nghìn đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TW Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng toàn thể đảng viên trong cơ quan tham dự Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TW Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam (phải) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (trái) tham dự Hội nghị tại điểm cầu TW Hội.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về hai chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội” gắn với bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Chuyên đề 2: “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, do đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh – Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ làm báo cáo viên.

Các đảng viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng uỷ Khối khẳng định và nhấn mạnh: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang chủ trì, lãnh đạo thực hiện ở nước ta là xu hướng tất yếu. Nội dung của hai chuyên đề tại hội nghị hết sức quan trọng, chuyên đề 1 là nền tảng lý luận, còn chuyên đề 2 là giải pháp. Đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng và các đảng viên nói chung nhận thức sâu sắc điều này để quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cũng yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, học tập và đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ quan điểm của Đại hội XIII của Đảng. Từ đó hiểu sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và dân tộc Việt Nam lựa chọn để củng cố niềm tin và có thêm động lực phấn đấu góp phần vào công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể lưu ý về 5 giải pháp cốt yếu góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị lan toả sâu rộng trong cơ quan, đơn vị mình. Đó là:

Phát huy vai trò của cấp uỷ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai các nghị quyết của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên kiểm tra, giám sát công việc của mình để từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và cấp ủy cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từng cán bộ, đảng viên không phân biệt khối cơ quan Nhà nước hay khối lập pháp, có trách nhiệm tham mưu hoàn thiện thể chế, trong đó có luật, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của các bộ, ngành, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ luật, hiểu rõ các quy định của Đảng và Nhà nước; nắm chắc chuyên môn, hiểu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tăng cường vận dụng cơ sở lý luận vào công việc thực tế, thực tiễn, giúp cơ quan, đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và bản thân mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là cơ quan, bộ phận trọng tâm, trọng điểm, những nơi có dư luận đùn đẩy trách nhiệm, có dư luận chậm giải quyết công việc.

Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng tổ chức các phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; từ đó thúc đẩy công việc của cơ quan, đơn vị mình tốt hơn.

Trần Kiều

Tag:

File đính kèm