Sign In

Nông thôn mới Quế Sơn ở Quảng Nam với phát triển hiệu quả các Hợp tác xã

14:25 16/05/2024
Những năm qua, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) luôn quan tâm và có chính sách hỗ trợ các hợp tác xã duy trì hoạt động, từng bước phát triển và đi vào nề nếp. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân, người lao động, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn...

 

Tăng thu nhập cho người dân nông thôn

Xác định tầm quan trọng của kinh tế tập thể mà nóng cốt là các hợp tác xã, thời gian qua, huyện Quế Sơn luôn quan tâm và có chính sách hỗ trợ các hợp tác xã duy trì hoạt động, từng bước phát triển ổn định và bền vững.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 40 hợp tác xã, trong đó có 2 hợp tác xã mới thành lập. Là địa phương thuần nông, Quế Sơn có 33 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, chủ yếu là trồng cây lâm nghiệp, công nghiệp, cây lương thực kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm.

 

Anh-tin-bai

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) kỳ vọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Ảnh: T.H

 

 "Thời gian qua, được sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương các hợp tác xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng, đã phát huy tốt vai trò "bà đỡ" giúp người dân phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để các hợp tác xã phát triển bền vững trong giai đoạn mới, vẫn cần sự tiếp sức mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, ngành, nhất là nguồn vốn để các hợp tác xã có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh….", ông Bùi Khắc Sơn - Giám đốc hợp tác xã An Xuân Sơn (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết: "Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, từng bước khẳng định hợp tác xã là vai trò nền tảng trong tổ chức lại sản xuất ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 

Nhiều hợp tác xã làm đầu mối trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đưa các giống cây, con vật nuôi mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm".

 

Để phát triển phù hợp với xu hướng kinh tế thị trường, các hợp tác xã đã nêu cao tinh thần tự chủ, chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vào sản xuất, gắn sản xuất với chuỗi giá trị sản phẩm.

 

Các hợp tác xã đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý điều hành, tham gia hội chợ, hội nghị giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt là thực hiện liên kết trong tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã nhằm đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa, cung cấp ra thị trường.

 

Qua đó đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân, người lao động, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

 

Nhiều hợp tác xã đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; đoàn kết nội bộ trong hợp tác xã và khu dân cư, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo; ủng hộ các hoạt động xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....

 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Quế Sơn đã tích cực tham mưu UBND huyện ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai hằng năm để phát triển kinh tế tập thể huyện. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi Chương trình OCOP, tạo điều kiện để các chủ thể tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

 

Hiện nay, huyện Quế Sơn có 21 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP (17 sản phẩm 3 sao, 4 sản phẩm 4 sao. Trong đó có điển hình các sản phẩm OCOP của chủ thể là hợp tác xã như: Nếp đắng Lộc Đại, Khoai chà, Rau cải cầu vồng đỏ, Gà tre Đèo Le, Dầu mè đất Quế, Dưa lưới Tân Phong.

 

Tuy hoạt động kinh tế tập thể của huyện Quế Sơn giai đoạn 2021-2025 đã dần được củng cố, phát triển, nhưng nội lực hợp tác xã nhìn chung còn yếu, quy mô dịch vụ nhỏ, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh yếu. Hầu hết các đơn vị còn gặp khó khăn về vốn, nguồn lực, chưa thu hút được cán bộ có trình độ cao....

 

Đặt mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã một cách bền vững, địa phương phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, chú trọng phát triển các hợp tác xã sản suất nông nghiệp. Xây dựng hợp tác xã ở các vùng, nơi có các sản phẩm đặc trưng của địa phương có lợi thế cạnh tranh cao. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể trở thành một trong các thành phần kinh tế quan trọng của huyện.

 

Ông Châu cho hay: "Năm 2024, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung phát triển loại hình kinh tế tập thể gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012; quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp gắn liền với các sản phẩm ngành nghề nông thôn và sản phẩm chủ lực, đặc trưng có lợi thế của huyện và Chương trình OCOP".

 

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2024, huyện Quế Sơn có ít nhất 1 hợp tác xã được thành lập, củng cố đi vào hoạt động hiệu quả, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát huy vai trò kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tag:

File đính kèm