Sign In

Đại hội điểm MTTQ xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)

00:00 29/02/2024
(Mặt trận) -Ngày 28/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở của huyện Quang Bình. Tham dự có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang; lãnh đạo huyện Quang Bình và 56 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Bằng Lang.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Vàng Seo Cón và lãnh đạo huyện Quang Bình tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Lang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Lang đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực, chủ động và sáng tạo cùng với các đơn vị, tổ chức thành viên trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN. Đồng bào các dân tộc trong xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm công tác, học tập và lao động sản xuất. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở và được nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, sáng tạo, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Lang đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể, nhằm làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có những đóng góp, cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, trở thành xã phát triển KT - XH khá trong toàn huyện. Đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, diễn đàn Mặt trận lắng nghe dân nói, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, MTTQ xã tập trung đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, phương thức tập hợp cũng như vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương dân chủ cử  43 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Lang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại phiên họp thứ nhất đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ xã; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Quang Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

M.L

Tag:

File đính kèm