Sign In

Cà Mau: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn bản Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X

15:13 27/03/2024
(Mặt trận) -Ngày 27/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn bản Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, gợi ý một số vấn đề để đại biểu đóng góp tại hội nghị.

Theo kết quả dự thảo báo cáo chính trị, thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Cà Mau tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; vận động Quỹ "Vì người nghèo"; Quỹ cứu trợ; Quỹ phòng chống dịch Covid – 19, các chương trình an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước…

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, cùng với các hoạt động đối thoại trực tiếp của lãnh đạo tỉnh với Nhân dân và việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" hàng năm, đã góp phần động viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy, là nhân tố quan trọng đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua…

Hội nghị cũng thông qua Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo xây dựng đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khóa X nhiệm kỳ 2024-2029 và ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu cho dự thảo các văn bản Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đa phần các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị, đồng thời đề xuất bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo, như: kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ghi nhận kết quả vai trò chủ công nòng cốt của Nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm, phòng chống tham nhũng; bổ sung kết quả công tác chuyển đổi số, số hóa của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau; bổ sung vai trò đóng góp của các hội, đoàn thể, văn nghệ sỹ; xem xét, cân nhấc trong việc thực hiện một số chỉ tiêu về hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua, để thấy được vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp, tầng lớp Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hội nghị sẽ tiếp thu đầy đủ 17 ý kiến đóng góp của đại biểu, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn bổ sung những ý kiến phù hợp, sớm hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vẫn tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu qua văn bản./.

Theo Báo Cà Mau

Tag:

File đính kèm