Sign In

Những kinh nghiệm từ Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở ở tỉnh Lạng Sơn

00:00 29/02/2024
(Mặt trận) -Tính đến nay, 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029. Qua đại hội điểm các đơn vị rút ra những kinh nghiệm quý báu để tổ chức thành công đại hội ở cơ sở, tiến tới đại hội MTTQ cấp huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Na Sầm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 – đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở của huyện Văn Lãng

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, đến nay, đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công (diễn ra từ đầu tháng 1/2024 đến đầu tháng 2/2024), đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, quy định.

Điểm nổi bật trong đại hội điểm cấp cơ sở là báo cáo chính trị trình đại hội đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đưa ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới sát thực tiễn, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Đặc biệt, một số đơn vị đã linh hoạt trong cách thể hiện báo cáo chính trị bằng việc trình chiếu hình ảnh, phóng sự…

Nhân sự được giới thiệu hiệp thương là người tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp trong xã hội, có uy tín, năng lực, trách nhiệm cao, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, số lượng ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã được hiệp thương tại đại hội điểm từ 30 đến 55 người; ban thường trực 3 người gồm: chủ tịch; phó chủ tịch và ủy viên thường trực (là người hoạt động không chuyên trách), đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu thành phần, tính đại diện theo quy định.

Bà Nông Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định chia sẻ: Dự đại hội MTTQ xã Quốc Việt ngày 18/1/2024 (đại hội điểm của huyện), tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như: các đề mục chương trình đại hội cần khớp với kịch bản đại hội; các nội dung, tài liệu, đặc biệt là các báo cáo chính trị phục vụ đại hội phải đảm bảo thống nhất theo đề cương, hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Thêm vào đó, sau đại hội điểm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục quán triệt các nội dung để MTTQ các xã, thị trấn trong huyện chuẩn bị, tổ chức đại hội tốt hơn. Riêng với công tác nhân sự đại hội MTTQ thị trấn Thất Khê và các xã: Vĩnh Tiến, Khánh Long, Đại Đồng thì đại hội chỉ hiệp thương cử ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, không hiệp thương cử các chức danh. Lý do là xã Đại Đồng đang trong kế hoạch sáp nhập vào thị trấn Thất Khê; xã Vĩnh Tiến sáp nhập vào xã Khánh Long, các chức danh trong ban thường trực tạm thời giữ nguyên đến khi sáp nhập. Qua đó giúp MTTQ thị trấn cũng như các xã chuẩn bị tổ chức đại hội đúng quy định.

Ngoài nội dung trên, sau đại hội điểm cấp cơ sở, các đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục như: chương trình, kịch bản điều hành phải đầy đủ, chi tiết, thống nhất; việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn chủ tịch chưa rõ ràng, cụ thể; thời gian tổ chức khai mạc, bế mạc muộn hơn so với quy định; công tác hậu cần tại một số đại hội còn thiếu sót, gây ảnh hưởng đến chất lượng đại hội…

Theo kế hoạch, đại hội đại biểu MTTQ cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2024; đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024 và đại hội MTTQ cấp tỉnh tổ chức trong tháng 8/2024.

Bà Dương Lệ Mỹ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng cho biết: Sau đại hội điểm MTTQ thị trấn Na Sầm (9/1/2024), chúng tôi đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ ra một số điểm còn hạn chế như: trong quá trình tổ chức đại hội đoàn chủ tịch có lúc còn lúng túng trong điều hành; công tác hậu cần còn hạn chế (âm thanh loa đài, màn hình trình chiếu chập chờn)… MTTQ huyện đã quán triệt MTTQ các xã khắc phục những hạn chế này; đồng thời đề nghị các xã còn lại tổ chức gian hàng trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại đại hội cần tùy vào điều kiện của từng địa phương; cân đối kinh phí tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tế… từ đó tổ chức đại hội tốt hơn. Đến nay, toàn huyện có 13/17 cơ sở đã tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp xã.

Theo tìm hiểu, tính đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có tổng số 28/200 đơn vị xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Dương Văn Vịnh, Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội điểm đã được MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Những hạn chế tại đại hội điểm đã được MTTQ các huyện, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm chung, quán triệt điều chỉnh cho các cơ sở tiếp theo. Thời gian tới, ban tiếp tục tham mưu lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, tiến tới đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân về sự kiện chính trị quan trọng này.

Theo Báo Lạng Sơn

 

Tag:

File đính kèm