Sign In

Hạ Lang đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

10:37 29/02/2024
(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023.

Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình hình tư tưởng của nhân dân; kịp thời phản ánh ý kiến đến các cơ quan Đảng, chính quyền 3 tháng/lần. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cộng đồng, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước. Năm 2023, huyện tổ chức  hội nghị phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 145 cuộc/5.062 lượt người tham dự. 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao tinh thần đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ từ huyện đến cơ sở duy trì mời dự các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị tuyên truyền tại các khu dân cư, giúp người có uy tín hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc vận động, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tại Hội thảo phát huy vai trò người có uy tín năm 2023, Ủy ban  MTTQ huyện trao tặng quà 39 đại biểu tiêu biểu của các xã, thị trấn, trị giá 300 nghìn đồng/suất với tổng số tiền 11,7 triệu đồng; trao 13 giấy khen cho người uy tín có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ huyện chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn, tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ mặt trận các cấp. Năm 2023, MTTQ huyện phối hợp tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cho 70 chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư. Công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được đổi mới, đảm bảo thực chất và triển khai theo đúng đối tượng quy định trong Luật Thi đua - Khen thưởng. Điển hình như Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi cấp huyện năm 2023 với 23 thí sinh là trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư đến từ 13 xã, thị trấn. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 17 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang Nông Thị Hương cho biết: MTTQ huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân và gửi văn bản qua thư điện tử trong xử lý, điều hành công việc để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Mai Chi

Tag:

File đính kèm