Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

16:47 19/12/2023

GIỚI THIỆU CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Căn cứ Quy chế tạm thời số 08-QC/BTGTW, ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về hoạt động, quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam”)

I.CHỨC NĂNG
 Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các Ban Đảng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
II. NHIỆM VỤ
1. Thông tin chủ trương, đường lối, văn kiện của Đảng; các hoạt động của hệ thống chính trị:
- Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối, văn kiện Đảng; thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Đảng nhằm tuyên truyền rộng rãi đến toàn hệ thống chính trị, các cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân.
- Thông tin toàn diện các hoạt động của Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động của cấp ủy các cấp; của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.
2. Cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân:
- Là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trao đổi, hỏi - đáp về những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài về các lĩnh vực, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng; tập hợp và trả lời hoặc chuyển cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để trả lời bạn đọc.
- Tổ chức đăng tải nội dung các văn kiện của Đảng trước mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc để lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các nội dung của văn kiện trình Đại hội cũng như những nội dung cụ thể về công tác xây dựng Đảng.
- Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến… về những vấn đề mà xã hội quan tâm.
3. Trung tâm tích hợp thông tin:
- Thông tin tích hợp từ các Ban Đảng Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ.
- Thông tin tích hợp từ các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
- Thông tin tích hợp từ các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, các tạp chí điện tử các ban đảng Trung ương, một số báo chính thống khác.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
* Hội đồng Chỉ đạo
1. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo;
2. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo;
3. Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Chỉ đạo;
4. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên;
5. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên;
6. Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên;
7. Đồng chí Đỗ Ngọc An, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên;
8. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên;
9. Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên;
10. Đồng chí Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Ủy viên;
11. Đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.
* Ban Biên tập
1. Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập;
2. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Biên tập;
3. Đồng chí Phạm Thanh Cẩm, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ủy viên;
4. Đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy viên;
5. Đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy viên;
6. Đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ủy viên;
7. Đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin  đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ủy viên;
8. Đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Ủy viên;
9. Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ủy viên;
10. Đồng chí Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Ủy viên;
11. Đồng chí Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
12. Đồng chí Vũ Diệu Thu, Ủy viên Ban Biên tập, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
13. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Chánh Văn phòng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
14. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
15. Đồng chí Lương Thị Thanh Hoa, Trưởng Ban Thời sự, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
16. Đồng chí Nguyễn Vũ Anh, Trưởng Cơ quan đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
17. Đồng chí Đặng Phạm Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Internet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
18. Đồng chí Đặng Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Chuyên đề, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
19. Đồng chí Trần Hồng Quỳnh, Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
20. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền Hòa, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên;
21. Đồng chí Nguyễn Thương Huyền, Phó Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên.
IV. TRỤ SỞ
Số 381 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: 080.48162                      Fax: 080.44175
Email: dangcongsan.vn@btgtw.vn; toasoan@dangcongsan.vn

   

Tag:

File đính kèm