Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững vào năm 2050

09:48 15/05/2024
Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu thành lập và hoạt động hiệu quả 27 khu bảo tồn biển; 149 khu vực ở vùng biển.

1405thuysan3.jpg

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 9/5/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đặt mục tiêu cụ thể: thành lập và hoạt động hiệu quả 27 khu bảo tồn biển; 149 khu vực ở vùng biển và 119 khu vực nội địa được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống của các loài thủy sản./.

Nguồn:https://www.vietnamplus.vn

Tag:

File đính kèm