Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực 2 Luật quan trọng

20:15 04/02/2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo vtvgo.vn

Tag:

File đính kèm