Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Hải Phòng: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21:31 15/05/2024
(ĐCSVN) - Đảng bộ Thành phố đã thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điểm nhấn nổi bật

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023 - 2024, biểu dương, khen thưởng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024 tại Hải Phòng, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, phát huy kết quả đã đạt được từ Chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ thành phố về thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 cho từng năm tiếp theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị. Đảng bộ Thành phố đã thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt hàng hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt.

left center right del

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong Nhân dân.

Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Cựu chiến binh gương mẫu…Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao trong xã hội. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về học và làm theo Bác, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01 được Thành ủy và các cấp ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát chung; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, nhất là gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Tiến Châu chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng ngày hôm nay. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng chí Lê Tiến Châu khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nhu cầu văn hóa, giá trị tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực và hiệu quả của đông đảo quần chúng Nhân dân, những người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu... Điều đó khẳng định sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng bàn bạc và xác định những giải pháp đúng đắn, thiết thực, cụ thể để việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

left center right del

Các tập thể và cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Phân tích bối cảnh năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Tiến Châu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đổi mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 322, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về: “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tránh dàn trải, chung chung, khó định lượng. Tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

left center right del
 Các tập thể được nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Lê Tiến Châu tin tưởng, việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đạt những kết quả nổi bật hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là những tiền đề vững chắc để Hải Phòng tiếp tục hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của cả nước như Bác Hồ hằng mong đợi.

Nhân dịp này, 01 tập thể và 02 cá nhân của thành phố Hải Phòng đã được nhận bằng khen của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; 37 tập thể và 59 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024./.

Hải Yến

Tag:

File đính kèm