Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ trưởng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương

11:15 11/06/2024
(ĐCSVN) – Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 11/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lương Cường tham dự buổi lễ.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

left center right del
Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Ngày 06/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh đối với đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã có Quyết định chỉ định đồng chí Lương Tam Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí Lương Tam Quang với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, là niềm vui, niềm phấn khởi chung của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, của toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) và của cá nhân đồng chí Lương Tam Quang.

left center right del
Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TL 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước bối cảnh, tình hình mới, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày nặng nề, phức tạp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng sâu sắc, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn chiến lược, với phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sắc sảo, nhạy bén, quyết đoán, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Lương Tam Quang, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

left center right del
Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: TL

Đồng thời, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương theo Quy chế làm việc của Đảng uỷ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an duy trì và thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chương trình làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, xã hội, đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tập trung xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh việc duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tập thể, tiếp tục phấn đấu đưa Đảng ủy Công an Trung ương luôn là tập thể "gương mẫu, đi đầu", tiêu biểu trong hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chân thành cảm ơn sự ghi nhận, tin cậy giao nhiệm vụ của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân đồng chí.

left center right del
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL

Trên cương vị công tác mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang hứa sẽ đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết, thống nhất cao ý chí và hành động của toàn Đảng bộ Công an Trung ương, toàn lực lượng CAND; lãnh đạo lực lượng Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, lãnh đạo giải quyết có hiệu quả những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng và sự sống còn của chế độ…/.

Tag:

File đính kèm