Sign In

Tập huấn, hướng dẫn về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại Hà Giang

15:53 13/11/2023
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, trong 2 ngày 09 -10/11/2023, tại Thành phố Hà Giang, đồng chí Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng, Cục Phòng, chống tham nhũng cùng đoàn công tác là các cán bộ, công chức, Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV), Thanh tra Chính phủ đã triển khai tập huấn, hướng dẫn về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại tỉnh Hà Giang.

Học viên tham gia tập huấn là cán bộ thuộc các Sở, ban, ngành và lãnh đạo các phòng chuyên môn được tập huẩn, hướng dẫn về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại tỉnh Hà Giang, có 310 học viên tham dự là cán bộ thuộc các Sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố trực tiếp nhận hồ sơ kê khai tài sản thu nhập.

Tại lớp tập huấn các học viên được nghe những nội dung cơ bản về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, thảo luận, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kê khai tài sản và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Có 74 học viên đại diện lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn của Thanh tra tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy thành ủy, Thanh tra các huyện, thành phố trực tiếp xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập trên toàn tỉnh Hà Giang.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng chia sẻ, thảo luận và giải đáp các thắc mắc về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa thu nhập và tài sản của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gia tăng thu nhập bằng các hành vi bất hợp pháp và góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của toàn xã hội là việc làm hết sức cần thiết.

Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm trang bị, hướng dẫn những nội dung cơ bản về công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nắm vững mục tiêu, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác này; tạo điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tag:

File đính kèm