Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà cho biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, đã lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt.

Công tác tuyên truyền có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cùng với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị là việc tổ chức biên tập tài liệu theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ để sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, cơ quan; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức các hình thức trao đổi, toạ đàm, tổ chức các cuộc thi; xây dựng các trang fanpage, các bản tin, khai thác hiệu quả các ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong công tác tuyên truyền, mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Ngoài việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tại các đơn vị còn đưa các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; lao động giỏi, lao động sáng tạo; cựu chiến binh gương mẫu…

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Theo đó, an ninh chính trị được giữ gìn, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao trong xã hội.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: KT 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực và hiệu quả của đông đảo quần chúng Nhân dân, những người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu. Điều đó đã khẳng định sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đổi mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; đồng thời coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tránh dàn trải, chung chung, khó định lượng.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố.

Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến trao bằng khen tặng hoa cho các đồng chí có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: KT 

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị trao bằng khen cho 38 tập thể, 61 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.