Sign In

Thành phố Bắc Kạn: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa V năm 2024

00:00 12/06/2024
Ngày 10/6, Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa V năm 2024. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Công an tỉnh và các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

 

Tham gia lớp học có 68 học viên là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian 30 ngày (từ ngày 10/6 – 12/7/2024), các học viên sẽ nghiên cứu, học tập chương trình sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với 18 bài, tập trung vào 3 vấn đề cơ bản gồm: Triết học Mác Lê-nin; Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, học viên còn được cung cấp những thông tin mới về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trong nước, quốc tế và của địa phương; nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thông qua chương trình học tập, giúp cho các học viên nâng cao về nhận thức, về những tri thức mới, nhằm từng bước hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về tổ chức hoạt động của Đảng, bộ máy Nhà nước Việt Nam; những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;  nguyên lý, nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng Đảng; nhiệm vụ của người cán bộ trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Kết thúc thời gian học, Trung tâm Chính trị thành phố sẽ tổ chức thi, đánh giá kết quả và cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị cho các học viên đủ điều kiện.

 Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Trung tâm Chính trị thành phố thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế, đánh giá đúng chất lượng của học viên. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên chủ động gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, liên hệ thực tiễn để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các đồng chí học viên cần chủ động sắp xếp công việc hợp lý tham gia đầy đủ, hiệu quả các buổi học; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học…

Kiều Oanh , Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn

Tag:

File đính kèm